MMO

Khởi động công việc với chủ đề #Teamwork

Mình có đọc được 1 câu thế này. “Trong 1 team, không có người vô dụng, chỉ có leader kém, không biết khai thác sức mạnh của từng thành viên. Tập thể đi xuống, lỗi đầu do người lãnh đạo, không đổ lỗi cho bất kỳ điều gì cả. Đã là team thì phải đặt tập thể lên đầu, phải chiến đấu cùng nhau, như vậy thì mới lâu dài được”.

Sau đó thì mình lại đọc được 1 câu khác ở trang Humans of Newyork. “When my business started doing well, I made the mistake of hiring my friends. Now I have no business and no friends.”

Bạn nghĩ sao ? Nếu bạn cũng đang có team (nhất là còn đang làm leader) thì bạn sẽ nói với team của mình câu gì ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *