LIFESTYLE

Câu chuyện cái Va-li

Khi một người đàn ông nhận thức rằng mình đã chết, ông thấy Thượng Đế/Chúa đến gần hơn với một cái va-li trong tay. Thượng Đế bảo:Nầy con, đã đến lúc đi rồi. Ngạc nhiên, người đàn ông trả lời: Bây giờ sao? Mau quá vậy? Con có nhiều dự định… _ Rất tiếc nhưng đã đến giờ đi rồi. Người đàn ông hỏi:Thượng Đế có gì trong cái va-li…

Xem Tiếp